ทนายความ คมศักดิ์ สุคม(ทนายเอ๊กซ์)

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

บริการของเรา

 • รับว่าความคดีมรดก 
 • คดีแบ่งทัพย์มรดก จ
 • คดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
 • รับว่าความคดีครอบครัว 
 • คดีเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
 • รับว่าความคดีกู้ยืม 
 • รับว่าความคดีอาญา 
 • คดียาเสพติด 
 • คดีรับรองบุตร 
 • คดีหย่า 
 • คดีแบ่งสินสมรส จ
 • คดีเช่าซื้อ 
 • คดีจ้างทำของ 
 • คดีแรงงาน 
 • คดีล้มละลาย 
 • คดีภาษี 
 • รับร่างสัญญา
 • ติดตามหนี้ 
 • บังคับคดีตามกฎหมาย 
 • ทำพินัยกรรม 
 • สืบทรัพย์ 

ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานทนายความคมศักดิ์ สุคม ตั้งอยู่เลขที่ ๕ หมู่ที่๕ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษรณี ๔๘๑๑๐ โทร.0830262826 หรือ 0864426673

ใบอนุญาตทนายความเลขที่1844/2542 ประสบการณ์ในการเป็นทนายความมากกว่า17ปี

อื่นๆ


ผ่านการอบรบทนายความอาสา (ปัจจุบันไม่ได้ปฎิบัติหน้าในส่วนนี้แล้วเนื่องจากภาระกิจเยอะ)

 

ภาพสำนักงานทนายคมศักดิ์ สุคม