รับว่าความในเขตจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานทนายความคมศักดิ์  สุคม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลพระกลาฃทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร.0830262826 หากจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ 60 กิโลเมตร