ทนายความ คมศักดิ์ สุคม(ทนายเอ๊กซ์)

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

บริการของเรา

 • รับว่าความคดีมรดก 
 • คดีแบ่งทัพย์มรดก
 • คดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
 • รับว่าความคดีครอบครัว
 • คดีเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
 • รับว่าความคดีกู้ยืม
 • รับว่าความคดีอาญา 
 • คดียาเสพติด
 • คดีรับรองบุตร
 • คดีหย่า
 • คดีแบ่งสินสมรส
 • คดีเช่าซื้อ
 • คดีจ้างทำของ
 • คดีแรงงาน
 • คดีล้มละลาย 
 • คดีภาษี,วางแผนภาษีอากร,ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
 • รับร่างสัญญาติดตามหนี้
 • บังคับคดีตามกฎหมาย
 • ทำพินัยกรรม 
 • สืบทรัพย์ 

ที่เกี่ยวข้อง

เป็นกรรมการสภาทนายความ

จังหวัดนครพนมเกียรติบัตร จากสภาทนายความจังหวัดนครพนม

ความสามารถพิเศษ

 • ภาษา html , css
 • ภาษา php
 • Mysql

สำนักงานทนายความคมศักดิ์ สุคม ตั้งอยู่เลขที่ ๕ หมู่ที่๕ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษรณี 48110 โทร.0830262826 

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.