ทนายความ จังหวัดนครพนม

ทนายความ คมศักดิ์ สุคม(ทนายเอ๊กซ์) เป็นทนายความ จังหวัดนครพนม

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร และในเขตจังหวัดนครพนม

บริการของเรา

ที่เกี่ยวข้อง

ทนายความ จังหวัดนครพนม

เป็นกรรมการสภาทนายความ

จังหวัดนครพนมเกียรติบัตร จากสภาทนายความจังหวัดนครพนม

ความสามารถพิเศษ

สำนักงานทนายความคมศักดิ์ สุคม ตั้งอยู่เลขที่ ๕ หมู่ที่๕ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษรณี 48110 โทร.0830262826

Email:komsaksukom@gmail.com